Chemical Manager - så gör du!

Lär dig använda och administrera vårt kemikaliehanteringsystem Chemical Manager (f.d. Eco Archive) från grunden.

Genom att gå vår användarutbildning för administratörer i Chemical Manager hjälper vi dig att komma igång eller komma vidare i ditt arbete med en lättillgänglig och aktuell kemikalieförteckning.

Deltagande i utbildningen gör att du effektivt kan implementera verktyget i din organisation och uppnå en säkrare och mer hållbar kemikaliehantering.

Utbildningen i Chemical Manager är anpassad efter både nya användare och den som använt systemet ett tag. Dagen inleds med en introduktion i kemikalier, säker kemikaliehantering och kemikalielagstiftning. Fortsättningsvis visar vi dig verktygets uppbyggnad och funktioner. Vi avslutar med en workshop där du får möjlighet att komma igång med ditt arbete i Chemical Manager.

 

Efter utbildningen kommer du att veta:

  • Varför arbetet med kemikaliedokumentation är viktigt.
  • Vad du ska lista i din kemikalieförteckning.
  • Hur du administrerar och använder Chemical Manager.
  • Hur du gör information om kemikalier tillgängligt i er verksamhet med Chemical Manager.
  • Vilka lagkrav och riktlinjer som säkerställer en säker och hållbar kemikaliehantering.
  • Hur riskbedömningar genomförs i Chemical Manager

 

På plats finns våra utbildare och produktspecialister som hjälper dig med dina frågor. De ger dig även stöd i hur du på bästa sätt kan arbeta med Chemical Manager.

Deltagare på utbildningen är från skilda verksamheter vilket gör det möjligt för dig att hämta inspiration från andra och att nätverka.

Tid utbildning: 09:00 – 16:00 (Fika framställt från 8.30)

Pris utbildning: 4950 SEK (ex moms) I priset ingår fika, lunch och dokumentation.

 

Avbokningsregler: Vid avanmälan senare än 14 dagar innan utbildningstillfället faktureras full anmälningsavgift.

Inställd utbildning: EcoOnline förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning fram till en vecka innan utsatt utbildningstillfälle. EcoOnline är inte ekonomiskt ansvarig för eventuella kostnader i samband med inställd utbildning.